Continuïteit

Kwaliteit, interactie en inkomsten

In onze Meerjarenvisie 2016-2025 hebben we het belang van continuïteit nog eens herhaald. In het document zijn doelstellingen geformuleerd op het gebied van kwaliteit, draagvlak en inkomsten. Het zijn tevens de voorwaarden om onze landschappen en kastelen professioneel en zorgvuldig te kunnen blijven onderhouden.

Directeur Peter van den Tweel verwoordt dit in de meerjarenvisie als volgt: “Onze ambitie is om een deskundig en professioneel beheerder te blijven die staat voor kwaliteit. Zo houden we onze Gelderse natuur en het erfgoed in stand. Daar is brede support voor nodig. Daarom betrekken we mensen zoveel mogelijk bij ons werk en ondersteunen we initiatieven vanuit de samenleving. Om meer inkomsten uit ons bezit te halen, zoeken we samenwerking met andere partijen.”

Bedrijfsvoering

Het werken aan deze doelen vereist ook een zekere continuïteit in onze organisatie. In 2016 hebben we gewerkt aan het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering en de werkprocessen. De manier waarop we beheren, zowel regulier als projectmatig, is vastgelegd in plannen met afspraken over planning, financiering, uitvoering en monitoring. Dit zorgt voor continuïteit in de manier van werken. En het maakt dat we verantwoording kunnen afleggen over wat we doen aan de instanties die ons daarop toetsen.

Landgoed Duno

In het kader van continuïteit hebben we ook toekomstgerichte ambities. Ons project op landgoed Duno is daarvan een goed voorbeeld. De wens was om de kwaliteit van het landgoed die voor een deel verloren is gegaan, weer op peil te brengen. We hebben daar gerichte plannen voor gemaakt, deze gedeeld met betrokken mensen en instanties en extra financiële middelen gezocht. De eerste herstelwerkzaamheden hebben in 2016 plaatsgevonden en zullen de komende periode worden voortgezet. Na afronding van het project wordt het herstelde landgoed onderdeel van ons reguliere proces van beheer en behoud. Zo zorgen we ervoor dat de kwaliteitsimpuls duurzaam is.

Herstelwerkzaamheden landgoed Duno

Het project ‘Herstel de Duno’ is mede mogelijk dankzij gulle giften van donateurs
Projectleider Gerrit Pleijter bekijkt het Cascadedal, dat weer een lichte plek is geworden
Op landgoed Duno herstelt GLK de mooie vergezichten
In het Cascadedal keren binnenkort de cementrustieke rotsen weer terug

Continuïteit gebouwen- en collectiebeheer

Monumentenwacht helpt GLK bij het onderhouden van kasteel Doorwerth
Een voor een zijn de boeken van de bibliotheek in kasteel Rosendael onder handen genomen
Een voor een zijn de boeken van de bibliotheek in kasteel Rosendael onder handen genomen
In huis Verwolde werden de eeuwenoude reliëfschilderingen (witjes) gerestaureerd

Bekijk meer