Dagelijks beheer

In het kader van dagelijks beheer deden medewerkers en vrijwilligers in 2016 een aantal bijzondere waarnemingen die het predicaat ‘nationale’ of zelfs ‘internationale verantwoordelijkheid’ dragen.

Kerncollectie en beheervisies

Elke beheervisie bestrijkt een cyclus van twaalf jaar waarin per terrein vaste stappen worden doorlopen, van inventarisatie en visievorming naar beheer en evaluatie. In 2017 schrijft GLK twintig nieuwe beheervisies, een behoorlijk aantal. Om dit goed te kunnen doen, heeft onze beleidsafdeling afgelopen jaar een methodiek ontwikkeld om de kwaliteiten en waarden van onze terreinen, ofwel de kerncollectie van GLK, goed en eenduidig in kaart te brengen.

Met behulp van de nieuwe methodiek worden alle data in een gebied over soorten, terreinen en gebouwen opgenomen in een stamtabel. Hiermee is het vervolgens mogelijk een interactieve gebiedskaart samen te stellen, die de locaties weergeeft. Ook wordt uit de stamtabel een lijst afgeleid waarbij elk element een waardering krijgt: iets is van lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal of internationaal belang of zelfs uniek.

De kerncollectie natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke elementen die zo naar boven komt, vormt de leidraad voor de nieuwe beheervisies en het nemen van maatregelen. De methodiek helpt medewerkers om met complete en actuele informatie het veld in te gaan en alert te zijn op (bijzondere) waarnemingen.

Boommarter

Dankzij goed natuurbeheer trekt de boommarter, die in Gelderland alleen op de Veluwe voorkwam, nu ook richting Montferland. Met wildcamera’s werden eerste exemplaren waargenomen in onze natuurgebieden Breukinkheide en Hagen, ten noorden van Doetinchem. De beelden laten zien dat de boommarters er broeden en hun leefgebied delen met concurrerende soorten zoals de steenmarter en de das.

Geel schorpioenmos

Deze karakteristiek ogende mossoort vind je daar waar kwelwater en veengrond bij elkaar komen. Door natuur te ontwikkelen heeft GLK deze situatie gecreëerd in het gebied Korte Broek bij Vaassen. Nadat geel schorpioenmos zo’n 40 jaar was uitgestorven, werd deze soort hier weer waargenomen. Door zorgvuldig beheer is de verwachting dat het mos zich bovendien zal verspreiden.

Berghertshooi

De zeldzame wilde-plantensoort berghertshooi, met lichtgele bloemen en harde stengels, komt voor op overgangsgebieden van droge zandgrond naar bos. In Nederland wordt de plant alleen nog maar gezien in Zuid-Limburg en op de Veluwe. In 2016 werd hij waargenomen op landgoed Duno in Doorwerth, waar GLK herstelwerkzaamheden verricht waardoor bepaalde soorten er terugkeren.

Foto's dagelijks beheer

Op Warnsborn houdt GLK de met uitsterven bedreigde Europese rivierkreeft in stand
Bij het beheer houdt GLK rekening met weidevogels waaronder onze ‘nationale vogel’, de grutto
Door natuur te creëren of in stand te houden komt op enkele plekken de brede orchis voor
Een wonderschoon element op landgoed Mariëndaal bij Arnhem: de Groene Bedstee