Duurzaamheid

Nieuwe werklocatie Wekerom

Op de plek van de nieuwe werklocatie stond tot afgelopen jaar een eenvoudige, gemetselde schuur met een dak van golfplaten. Vroeger hadden de districtsbeheerder en een paar bosarbeiders er een prima onderkomen. Maar sinds de uitbreiding van het aantal mensen op de locatie, een gevolg van organisatorische veranderingen, voldeed het niet meer als werk- en opslagplek voor mensen en materieel.

Milieu- en energievriendelijk

GLK besloot het gebouw te vervangen door een nieuw en aansprekend onderkomen. Een belangrijke wens daarbij was het realiseren van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening, binnen de financiële mogelijkheden. Hieraan is invulling gegeven door de installatie van zonnepanelen en het gebruik van aardgasgestookte vloerverwarming, aangevuld met twee houtkachels.

Een andere wens was om zoveel mogelijk duurzame bouwmaterialen te gebruiken. Ook dat is erg goed gelukt: de constructie, de voorgevel en het dak zijn helemaal uitgevoerd met Douglas- en eikenhout uit de bossen bij Wekerom.

Binnen beschikken de beheerder, de boswachter en de bosarbeiders over ruime en comfortabele werkplekken. Daarnaast is er ruimte voor het faunabeheer en een mogelijkheid om groepen mensen te ontvangen voor een wandeling of een excursie. Buiten is extra ruimte gecreëerd voor het parkeren van wagens en materieel.

Vele generaties

In het voorjaar van 2016 namen de mensen van GLK hun intrek. Ze zijn erg trots op hun nieuwe, comfortabele werklocatie en kunnen er prima uit de voeten. En dat geldt straks ook voor hun opvolgers, want de robuuste werkschuur kan nog vele generaties mee.
Met de tekeningen van Wekerom in de hand kijkt GLK inmiddels ook naar mogelijkheden om elders in haar gebied duurzame werklocaties een (beperkte) publieksfunctie te realiseren. Een van de eerste locaties die worden bekeken, is landgoed Neerijnen.

Duurzaam beheer

Ook in het dagelijks beheer van GLK speelt het begrip duurzaamheid altijd een rol. Een mooi voorbeeld hiervan is het beheer van de ruige, natte uiterwaarden langs de Maas. Ter bescherming van jonggeboren kieviten maaien we hier niet en gebruiken we geen mest. We kiezen hier voor extensieve begrazing .

Nieuwe werklocatie Wekerom

Constructie, voorgevel en dak zijn helemaal uitgevoerd met Douglas- en eikenhout uit de bossen bij Wekerom
De robuuste werkschuur kan nog vele generaties mee

Bekijk meer