Donateursexcursie

Donateursexcursie 2016

Kasteel Cannenburch en bijzondere natuur

Op 4, 6 en 7 juni namen donateurs massaal deel aan de jaarlijkse donateursexcursie. Op het programma stond een unieke blik achter de schermen van kasteel Cannenburch alsook een bezoek aan enkele bijzondere natuurgebieden in de nabijheid van Vaassen.

Rondom de Cannenburch beleefden de donateurs de vroegere rijkdom van het kasteel. Binnen ontdekten ze de sporen die Marten van Rossem en de zijnen hebben nagelaten en kregen ze een beeld van de bewoningsgeschiedenis van Gelderland en het werk van GLK.  
Aansluitend werd een bezoek gebracht aan enkele fascinerende natuurgebieden aan de oostrand van de Veluwe, namelijk Wisselse Veen, Korte Broek en Vossenbroek. De enorme zoetwatervoorraad onder de ‘droge’ Veluwe zorgt ervoor dat juist hier aan de Veluwerand het water aan het oppervlak komt en benut en beleefd kan worden. Het schone grondwater kwelt op veel plaatsen uit de grond en schept de voorwaarden voor zeer bijzondere natuurwaarden.  GLK heeft in dit gebied de afgelopen jaren gewerkt aan natuurherstel.

 

Bedankt

De bijdragen van onze donateurs zijn en blijven essentieel om ons werk te kunnen doen. Ruim 43 duizend mensen steunen ons met hun jaarlijkse bijdrage. Daarnaast geven velen van hen ook nog eens gul als er voor een specifiek project of een actie een extra bijdrage wordt gevraagd. Zo maakten onze donateurs ook in 2016 het verschil!

Foto's