Organisatie

Ruim honderdvijftig natuurgebieden en landgoederen en meer dan dertig kastelen in Gelderland zijn toevertrouwd aan de zorg van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Het gaat om natuurgebieden met een grote rijkdom aan planten en dieren, en om fraai ingerichte kastelen en historische huizen omringd door tuinen en parken. Bij elkaar een buitengewoon waardevolle combinatie van cultuur en natuur. Met uw steun beheren en exploiteren we dit Geldersch erfgoed, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

Organogram

Eén werkorganisatie

In 2004 zijn de stichtingen Het Geldersch Landschap en Vrienden der Geldersche Kasteelen samengevoegd tot de gezamenlijke werkorganisatie Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Onder GLK vallen naast de genoemde stichtingen ook de juridische eenheden Stichting Vrienden van Kastelen en Stichting Steunfonds Het Geldersch Landschap & Kasteelen. In 2016 is de kastelenorganisatie opnieuw vormgegeven. GLK presenteert haar opengestelde kastelen als poorten naar cultureel erfgoed of een uitstapje in natuur of landschap. Om meer publiek te trekken, startte GLK ook een samenwerking met Museumkaart.

Organisatie

Voorzitter Raad van Toezicht

 • mr. H.J.E. Bruins Slot, wonende te Apeldoorn, vice-voorzitter vereniging Aegon, voorzitter Raad van Toezicht stichting Wilde Ganzen, bestuurslid De12Landschappen, lid Raad van Advies Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Leden Raad van Toezicht

 • H.E. (Gonnie) van Dijken BCom, wonende te Wekerom, directeur bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
 • mr. C.T.E.M. (Cathrijn) Haubrich Gooskens, wonende te Deil, bestuur Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap, bestuur WelzijnGeldermalsen, WelzijnLingewaal en WelzijnNeerijnen, oud-advocaat, oud-wethouder Geldermalsen, oud-PS-lid Gelderland, oud-lid Eerste Kamer
 • mr. B.A.H. (Bernard) van der Voort (vice-voorzitter), wonende te Driebergen, Corporate Director Legal Affairs and Company Secretary bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort, lid Bestuur Stichting Rotterdam Sustainability Initiative
 • ir. H.A.A.M. (Harry) Webers, wonende te Deventer, oud algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, voorzitter stichting kiEMT, voorzitter VVV Deventer, voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Solis, voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow, lid Raad van Advies Donkergroen, voorzitter Deventer Oranje Vereniging en diverse nevenfuncties op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur
 • drs. A. (Ab) Welgraven, wonende te Lunteren, oud-directeur Nationaal Restauratiefonds, oud-directeur Fondsenbeheer Nederland, o.a voorzitter St. Het Luntersche Buurtbosch en penningmeester bestuur St. Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed

 

Voorzitter Raad van Advies

 • jhr.ir. W.H.J. (Willem) de Beaufort, wonende te Zeist, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, oud-regiohoofd Staatsbosbeheer, bestuurder particuliere landgoederen w.o. landgoed Beekzichten te Voorst, landgoed Kolland te Amerongen, oud waterschapsbestuurder. Commissaris Koninklijk Rentmeesterskantoor ’t Schoutenhuis.

Leden Raad van Advies

 • Vice-voorzitter M.H.M. (Mathieu) Gremmen, wonende te Horssen, fruitteler, oud-medewerker Instituut voor Plantenziektekundig Onderzoek, o.a. voorzitter Landinrichtingscommissie Land van Maas en Waal en Heemraad Waterschap Rivierenland
 • G.H.M. (Gerard) Alferink, wonende te Lunteren, zelfstandig bestuursadviseur, oud-Algemeen Secretaris / Directeur van de Kon.Ned. Jagers Vereniging, oud-secretaris VNO Noord Nederland, oud-bestuurslid van o.a. jacht- en faunafonds, oud-bestuurslid commissies van de S.E.R. Thans o.a. vice-voorzitter van de Stichting Doorwerth Conferentie
 • dr. W. Bijleveld, wonende te Loenen, sterrenkundige, directeur Nederlands Openluchtmuseum, o.a. voorzitter Helene Kröller-Müller Fonds, voorzitter Raad van Toezicht Omniversum, lid Raad van Toezicht Defensiemusea
 • ir. J.C. (Hans) Boxem, wonende te Borculo, zelfstandig bestuursadviseur
 • ir. J.M. (Jelle) Buizer, wonende te Ede, Marketeer / Business Developer, Productmanager Het Financieele Dagblad / BNR Nieuwsradio. Daarnaast o.a Voorzitter Raad van Bestuur van Landgoed Schovenhorst B.V. te Putten
 • P.A.G. (Patrick) Jansen, wonende te Wageningen, Wagenings bosbouwkundig ingenieur, directeur-eigenaar Bosmeester en Track & Trails, oud-directeur Stichting Probos
 • ir. A.A.A. (Adriaan) van der Linden, wonende te Bennekom, planoloog, manager Ontwikkeling en realisatie bij Leisurelands
 • W.F. (Wouter) van Maanen, wonende te Utrecht, geschiedkundige, vermogensbeheerder / relatiemanager bij Triodos Investment Management
 • drs. C. (Carel) Nobbe, wonende te Nijmegen, bioloog/landschapsecoloog, regio directeur Noordoost Brabant Agri & Food Plaza
 • A. (Bob) van der Put, wonende te Putten, voormalig Regisseur Endemol & Creative Director SBS Broadcasting, momenteel werkzaam als partner bij EasyRiet BV en Filmakers BV, o.a. adviseur van Stichting Landgoed Schovenhorst
 • drs.ir. J.A. (Judith) Slagt, wonende te Arnhem, natuurbeheerder, ecologisch adviseur Antea Group
 • prof.dr. T.H.G. (Dolly) Verhoeven, wonende te Apeldoorn, historica, eigenaar projectbureau Storia, Hoogleraar Gelderse en Nijmeegse geschiedenis aan de Radboud Universiteit
 • drs. M.J. (Mark) van der Wolf, wonende te Nijmegen, bedrijfskundige, strategisch communicatieadviseur bij het Radboudumc. Daarnaast o.a. lid Raad van Toezicht bij Museum het Dolhuys te Haarlem

Leden Beheer Advies Commissie

 • prof. dr. K.V. (Karlè) Sýkora (voorzitter), emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie, vegetatie-ecoloog met veel natuurbeheergericht onderzoek in een breed scala van habitats, lid van de Duin Advies Raad, vicevoorzitter van de werkgroep Duurzaam Landgebruik en Biodiversiteit (D66), oud-vicevoorzitter van het OBN-deskundigenteam rivierlandschap (OBN=Ontwikkeling en Beheer van Natuurkwaliteit), en oud-lid van de Natuurwetenschappelijke commissie van het Zuid-Hollands Landschap
 • ir. A. (Ank) Bleeker, tuin- en landschapsarchitect. Partner in bureau Ank Bleeker en Anneke Nauta landschapsarchitecten BNT te Bennekom. Werkt regelmatig aan het herstel van historische tuinen, parken en buitenplaatsen maar ook aan nieuwe ontwikkelingen in stad en landelijk gebied
 • dr. K.J. (Kees) Canters, bioloog / milieukundige, zoogdierenman, uiteenlopende bestuursfuncties (groen / sociaal), adviseur natuur en landschap, redacteur en onderzoeker
 • drs. R.H.M. (Ronald) van Immerseel, wonende te Hoogland, historicus / groen erfgoedspecialist, directeur Stichting in Arcadië, auteur landelijke richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek (2012), lid van diverse besturen op het gebied van buitenplaatsen en kastelen
 • ir. L.J. (Luuk) Keunen, historisch geograaf, senior projectleider historische geografie bij RAAP Archeologisch Adviesbureau, regio Oost-Nederland, en landelijk coördinator van het cultuurhistorisch onderzoek binnen RAAP
 • prof. dr. L.P. (Leendert) Louwe Kooijmans, wonende te Eerbeek, fysisch geograaf en prehistoricus, emeritus hoogleraar prehistorie Universiteit Leiden, oud-decaan Faculteit der Archeologie, speciale interesse voor de perioden Meso- en Neolithicum
 • prof. dr. ir. G.M.J. (Frits) Mohren, hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer, hoofd van de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer van Wageningen Universiteit. Daarnaast o.a. voorzitter studiekringcommissie Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging, en lid van diverse Nederlandse en Europese besturen en wetenschappelijke adviesraden op gebied van bosbouw en bosbeheer
 • prof. dr. J.G.M. (Jan) Roelofs, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hoofd van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Leeropdracht Biogeochemie van Wetlands
 • dr. A.H.F. (Anton) Stortelder, landschapsecoloog, senior-onderzoeker bij Alterra, o.a. lid Raad van Advies van Stichting Staring Advies
 • dr. N.W. (Nico) Willemse, wonende te Brummen, kwartair geoloog / archeoloog met een specifieke belangstelling voor de relatie landschapsdynamiek, natuurontwikkeling en archeologie. In 2000 gepromoveerd op het thema ‘natuurhistorische archieven’. Teamleider ‘bureau en beleid’ bij RAAP Archeologisch Adviesbureau en werkzaam als senior-onderzoeker Fysische Geografie en Archeologie

Leden Vermogens Beheer Commissie

 • H.C. (Hennie) Berends, wonende te Velp, zelfstandig adviseur, oud financieel directeur BASF Nederland BV, lid van de Raad van Toezicht van de 3-Gasthuizen groep en Raad van Advies DDJ Accountants en Adviseurs
 • drs. A. (Ton) Hogervorst, wonende te Dieren, chemicus, oud-directievoorzitter vleesverwerkend bedrijf en oud-voorzitter van een Ondernemers Kring, nu zelfstandig organisatie adviseur, o.a. oud-voorzitter Atletiekvereniging en penningmeester Arnhems Kamerkoor
 • G.A.D. (Ger) van der Lubbe RA, wonende te De Steeg, registeraccountant, oud algemeen directeur BASF Nederland B.V., bestuurslid van Stichting BASF Pensioenfonds in liquidatie en lid van de Centrale Cliëntenraad van Innoforte te Velp