Participatie

Klompenpaden over GLK-terrein

Wandelen is populairder dan ooit en de klompenpaden in Utrecht en Gelderland dragen daar zeker een steentje aan bij. In Gelderland voert Stichting Landschapsbeheer Gelderland namens de betreffende gemeenten regie over de aanleg en het beheer van de paden. Voor een groot gedeelte gaan de routes langs weilanden en boomgaarden van particuliere eigenaren (boeren). Daarnaast maakt de stichting ook gebruik van paden van organisaties zoals GLK.

Inmiddels voeren er klompenpaden met een totale lengte van 45 kilometer over twintig GLK-terreinen. In 2016 werden weer klompenpaden toegevoegd in Twello, Culemborg en Doorwerth. GLK participeert graag in klompenpaden om publiek kennis te laten maken met Gelders boerenland. We voegen ook iets toe, door mee te denken over routes die goed passen in het concept van een klompenpad waarbij de natuur niet te veel verstoord. Feit is immers dat zodra een wandelroute onderdeel wordt van een klompenpad, het aantal wandelaars sterk toeneemt.

De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de klompenpaden ligt bij GLK. We plaatsen de bebording en doen een jaarlijkse veiligheidscheck op bijvoorbeeld dode takken. De extra onderhoudskosten die dit met zich meebrengt, draagt GLK zelf. Lokale vrijwilligers die actief betrokken zijn bij de aanleg van klompenpaden zorgen voor het dagelijks onderhoud, door zwerfafval te verwijderen en de bebording regelmatig na te lopen.

In 2016 verscheen onder meer een klompenpad rond kasteel Doorwerth

Bekijk meer