Samenwerking

Nieuwe kansen op Verwolde

Op landgoed Verwolde kwam rondom de werkzaamheden een bijzondere samenwerking tot stand. Het ging hier om de gracht die rondom het gelijknamige huis ligt. In de loop van enkele tientallen jaren had zich hier veel grond op de bodem opgehoopt. In de zomers zakt het waterpeil en vormt zich een laag van organisch materiaal. Deze laag verdicht zich tot compost, waardoor steeds minder kwelwater nog een weg omhoog kan vinden. Een aantal plantensoorten zoals waterviolier en holpijp verdwijnt daardoor.

In oktober en november verwijderde GLK op Verwolde zo’n 3.600 m3 specie uit de gracht. Het kwelwater kan weer gemakkelijk omhoog, wat voor meer zuurstof in het water zorgt. De typische vijverplanten krijgen er een nieuwe kans. Na de opschoning blijft de waterkwaliteit zo’n 15 tot 20 jaar goed. Jaarlijks vindt er wel een onderhoudsronde plaats.

Op Verwolde hadden de werkzaamheden een extra duurzaam karakter. Voorafgaand was de baggerspecie onderzocht en daaruit bleek dat deze schoon genoeg was voor hergebruik. GLK trad hierop in overleg met de pachter van maisgrond op het landgoed. Die kon de specie goed gebruiken als bodemverbeteraar. GLK hoefde de grond daardoor niet af te voeren naar een plek elders in het land.

Dankzij deze samenwerking konden de werkzaamheden zodoende van begin tot eind binnen het historisch landgoed zelf worden afgerond. Het leverde GLK een kostenbesparing op en de pachter kreeg mooi organisch materiaal op zijn land. Dit concept van hergebruik binnen het landgoed smaakt naar meer. Daarbij kijkt GLK niet alleen naar toepassing van schone maar zelfs van vervuilde baggerspecie. In het laatste geval moeten speciale schimmels de grond dan geschikt maken voor hergebruik.

In de loop van enkele tientallen jaren had zich hier veel grond op de bodem opgehoopt
In oktober en november verwijderde GLK op Verwolde zo’n 3.600 m3 specie uit de gracht

Bekijk meer