Verwervingen

Uitbreiding bezit GLK

Molen Batenburg

Met de zestiende-eeuwse banmolen is een volgend cultuurhistorisch onderdeel van de stad Batenburg onder onze hoede gekomen. We hadden al de plaatselijke kasteelruïne, het voormalige sluishoofd en de eendenkooi in ons beheer. Eigenaar Vereniging De Hollandsche Molen vertrouwde erop dat de molen in handen van GLK voor de toekomst bewaard zou blijven en droeg haar voor een symbolisch bedrag aan ons over.

Landgoed Belmonte

In de jaren dertig van de vorige eeuw kreeg onze organisatie het landgoed Belmonte in eigendom. In 1951 droegen we het landgoed over aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Deze richtte het in als arboretum met onder andere een grote collectie rododendrons. Tot 2009 werd de bomentuin wetenschappelijk beheerd. In 2016 kwam het landgoed weer beschikbaar en maakte GLK gebruik van het recht van eerste koop. Het beheer is vervolgens volledig overgedragen aan Stichting Belmonte Arboretum, waarvan het bestuur bestaat uit zeer betrokken mensen uit de directe omgeving.

Kasteel Staverden

Medio 2016 werd het bod van GLK op het recht van erfpacht van kasteel Staverden en het daarbij behorende koetshuis geaccepteerd. Daardoor is het ensemble van ‘huis en goed’ weer compleet bij ons in beheer. GLK was in het verleden ook al eigenaar van het kasteel met koetshuis, maar verkocht dit in de vorm van erfpacht aan een particulier, die het recht van erfpacht vervolgens ook weer doorverkocht. Na een faillissement van de laatste eigenaar had GLK het recht van eerste koop. Onder auspiciën van de rechterlijke macht heeft de curator tegen de taxatiewaarde het recht van erfpacht van kasteel en koetshuis aan GLK terug verkocht.

Bos Tandem

Gemeente Oude IJsselstreek besloot haar 24 hectare grote bos Tandem te verkopen door middel van openbare inschrijving. De rentmeester van GLK zocht daarop contact met mevrouw J.J. Batenburg uit Vierhouten, die GLK al sinds jaar en dag met gulle giften ondersteunt. Met een bijdrage maakte zij het onze organisatie mogelijk om mee te bieden en het bod werd geaccepteerd.

Bos Wildenborch

Door de verkoop van 17 hectare bos bij buitenplaats de Wildenborch in Vorden werkte GLK mee aan de wens van Stichting Wildenborch om het kasteel en het omringende landgoed te verenigingen en onder één beheer te brengen. We vertrouwen erop dat de stichting het ensemble van huis en goed op een goede manier in stand zal houden. Met de opbrengst kunnen we elders weer invulling te geven aan de vangnetfunctie van GLK.

Kleine transacties

Met dank aan de welwillendheid van particuliere eigenaren kreeg GLK op de Tongerense Heide mogelijkheid een door GLK-bezit omsloten bosperceel (0,5 hectare) aan te kopen. In de Regulieren verkochten we een klein perceel (1 are) langs rivier de Linge dat niet aansloot op ons bezit. In het kader van grenscorrectie ruilden we in natuurgebied Hagen een stuk bos van 1,5 hectare voor een ander stuk van 2,5 hectare.

bos Tandem
Molen Batenburg
Kasteel Staverden
Landgoed Belmonte

Bekijk meer